English (United Kingdom)Croatian(HR)

STANOVI

Prodaja | Najam

ZEMLJIŠTA

Prodaja | Najam

POSLOVNI PROSTORI

Prodaja | Najam

Usluge

Firma "MOJ KVADRAT" d.o.o. agencija u posredovanju nekretninama: "MEDITERAN GOLD", upisana u Registar posrednika u prometu nekretninama i član Hrvatske gospodarske komore.

Agencija specijalizirana za pružanje svih vrsta usluga vezanih za nekretnine, te na osnovi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, naplaćujemo posredničku proviziju.

Naša agencija  posreduje kod kupnje, prodaje, najma i/ili zakupa, zamjene nekretnine između kupca, odnosno stranke koja potražuje nekretninu i prodavatelja odnosno stranke koja otuđuje nekretninu. Agencija će obaviti radnje  prezentacije nekretnine na tržištu kako bi dovela u vezu prodavatelja i kupca, odnosno obavila sve usluge vezane uz posredovanje iste.

 

Svoje kupce/prodavatelje upoznajemo  s prosječnom tržišnom cijenom nekretnina na tržištu, pribavljamo i vršimo uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretninama, te  sve druge radnje: organiziramo pregled nekretnina, posredujemo u pregovorima i nastojimo da dođe do sklapanja predugovora/ugovora, čuvamo i osobne podatke svojih klijenata kao poslovnu tajnu kao i podatke o nekretninama za koje posredujemo, ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeravamo namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište, uvijek obaviještavamo svoje stranke  o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su im poznate ili im moraju biti poznate.

 

Smatra se da je agencija obavila osnovne usluge posredovanja kada je omogućila vezu između prodavatelja i kupca, odnosno vodila kupca u razgledavanje nekretnine ili organizirala susret između kupca i prodavatelja radi pregovora za sklapanje kupoprodajnog predugovora/ugovora.


Svim svojim klijentima - kako kupcima, tako i prodavateljima - nudimo kompletnu pravnu uslugu, od provjere dokumentacije do uknjižbe vlasništva i promjene posjeda.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i dobrim kontaktima garantiramo kvalitetno rješenje za svaku situaciju u što je moguće kraćem roku.

Za svoje klijente izvršavamo: provjeru svih dokumenata: vlasnički list, građevnu dozvolu, posjedovni list, izvatke iz katastra, Kupoprodajni predugovor, Kupoprodajni ugovor, prijedlog za uknjižbu prava vlasništva, vlasnički list, predaja na Katastar, promjena posjeda.

Obratite nam se s povjerenjem u našem uredu.

Na temelju Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) Kupci i Prodavatelji  daju suglasnost da se njihovi upisani osobni podaci (ime, prezime, OIB; adresa, e-mail, telefon, mobitel i ostalo) mogu koristiti u svrhu provedbe pravnog posla.

 

O nama

Firma "MOJ KVADRAT" d.o.o. agencija u posredovanju nekretninama: "MEDITERAN GOLD", upisana u Registar posrednika u prometu nekretninama i član Hrvatske gospodarske komore.
Savjetujemo stranke i u našim prostorima sa posebnim naglaskom pri kupoprodaji nekretnina/ postupku kupoprodaje, najma i/ili zakupa nekretnina, te sve radnje i troškove vezane uz iste.
U cilju odgovornog i etički utemeljenog ponašanja i primjene načela savjesnosti i poštenja, potičući razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije u području posredovanja u prometu nekretnina, te radi zaštite stranaka i zaposlenika, kao članica Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore, potpisnici smo Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina. Strogo se držimo općih uvijeta poslovanja propisanih Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama.

Na osnovi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, naplaćujemo posredničku proviziju.

Na temelju Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) Kupci i Prodavatelji  daju suglasnost da se njihovi upisani osobni podaci (ime, prezime, OIB; adresa, e-mail, telefon, mobitel i ostalo) mogu koristiti u svrhu provedbe pravnog posla.

Dobrodošli !

Firma "MOJ KVADRAT" d.o.o. agencija u posredovanju nekretninama: "MEDITERAN GOLD", upisana u Registar posrednika u prometu nekretninama i član Hrvatske gospodarske komore, sa sjedištem u Splitu, sačinjena od iskusnih profesionalaca. Prodaja, kupnja, zamjena i najam nekretnina osnovne su naše djelatnosti.

Uz gore navedeno savjetujemo stranke u velikom spektru pravnih propisa vezanih uz kupoprodaju nekretnina.

Na osnovi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, naplaćujemo posredničku proviziju.


Obratite nam se s povjerenjem.

 

Na temelju Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) Kupci i Prodavatelji  daju suglasnost da se njihovi upisani osobni podaci (ime, prezime, OIB; adresa, e-mail, telefon, mobitel i ostalo) mogu koristiti u svrhu provedbe pravnog posla.